Sök
Ta det lugnt, men ta det på allvar

Vi hjälper er till smartare digitalisering - ett steg i taget!

      Med juridisk expertis, praktisk erfarenhet och stort engagemang hjälper vi er med lagstiftningen kring digitalisering, informationssäkerhet och AI. Vi hjälper er att tänka efter före, för att era projekt ska kunna bli precis så framgångsrika som ni hoppasdes på. Vi erbjuder råd, stöd och utbildning, interim dataskyddsjurist och dataskyddssamordnare samt dataskyddsombud/DPO.

En GDPR-besiktning ger er en utgångspunkt

 1. Inledande konsultation - er verksamhet och ert dataskydd idag
  Vi möts och pratar översiktligt om dataskyddslagstiftningen, er verksamhet och utmaningar i er bransch.
 2. Frågeformulär  - självskattning
  Ni besvarar i lugn och ro ett frågeformulär kring er verksamhet, ert dataskydd och er informationssäkerhet.
 3. Skriftlig analys och återkoppling
  Ni får skriftlig återkoppling med rekommendationer på eventuella åtgärder som behöver vidtas. 

Skydda era personuppgifter på rätt sätt!
När olyckan är framme behöver ni kunna agera snabbt för att lindra skadorna för er verksamhet och för de registrerade.

Ibland vet vi att något behöver göras, men inte riktigt vad eller hur...

GDPR kan vara knepig att implementera i praktiken. Reglerna påverkar i stort sett alla verksamheter som behandlar personuppgifter och alla delar i verksamheten. Vi har arbetat med att omsätta dataskyddsjuridiken i praktiken under flera år. Vi hjälper er att gå från kännedom om att något behöver göras till kunskap och konkreta resultat, antingen som juridisk rådgivare , som expert i era projekt, eller genom att leda projekten åt er. Vi hjälper er så det blir lätt att göra rätt!

Dataskyddsjuridik

Vi erbjuder råd och stöd kring behandling av personuppgifter. Exempel på vanliga uppdrag
 • Stötta i arbetet med att ta fram behandlingsregister.
 • Bedöma ansvar för en behandling, utvärdera och upprätta biträdesavtal och datadelningsavtal.
 • Stötta i och genomföra dataskydds-analyser och konsekvensbedömningar för behandlingar och system så som nya projekt, samkörning av dataset, nytt verksamhetssystem, kamerabevakning och använding av kontrollåtgärder.
 • Bedöma överföringar till tredje land.
 • Bedöma och ge råd kring hantering av personuppgiftsincidenter.

Dataskyddsombud / DPO

Vi hjälper er att reda ut era frågor om dataskyddsombud och åtar oss gärna uppdrag som ombud för er räkning.
Ett dataskyddsombud ger råd och stöd och ska granska hanteringen av personuppgifter - en utmärkt kvalitetskontroll! Dataskyddsombud är obligatoriskt i vissa verksamheter men visar också att ni skyddar er information och tar integritet på allvar.

Se upp för jävssituationer! Den som fattar beslut om frågor kopplade till dataskydd och informationssäkerhet kan inte också vara dataskyddsombud.

Utbildning & workshop

Vässa kunskaperna! Medarbetare är verksamhetens största tillgång, men de medför också tyvärr viss säkerhetsrisk. Vi tar fram relevant och riktad utbildning som går att tillämpa i det dagliga arbetet och som kan ligga till grund för att värdera risker och prioritera åtgärder. Kombinera utbildningarna med workshops för att omedelbart dra nytta av kunskaperna i er verksamhet. Det krävs ett dataskydd som är förankrat i verksamheten för att upprätthålla kraven över tid.