Sök

Liten juristbyrå med stort engagemang


Hillertz juridik och dataskydd är en juristbyrå med fokus på skydd av information och då särskilt personuppgifter utifrån kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Vi bistår också i relaterade frågor så som AI, informationssäkerhet och NIS2 och CER, traditionella offentligrättsliga frågor som sekretess, arkiv och gallring samt avtalsfrågor.

Vi hjälper er att omsätta juridiken i praktiskt arbete så att ni kan fokusera på kärnverksamhet. Med erfarenhet från att tillämpa lagstiftningen i såväl offentlig sektor som i privat verksamhet har vi stor förståelse för de svårigheter och det motstånd som kan uppstå när dataskydd och lagstiftning kommer på tal. Vi vet värdet av att se till att det finns en organisation för dataskydd på plats och expertis i dataskyddsfrågor lätt tillgängligt för att snabbt ta hand om frågor kopplande till behandling av personuppgifter.

Vi arbetar strukturerat och pedagogiskt, nära verksamheten, med humor och stort engagemang för att få dataskyddets olika komponenter på plats och för att hjälpa er att utveckla verksamheten i linje med lagstiftning. Vi har också professionella samarbetspartners som bistår för att säkerställa att ni får de bästa förutsättningarna att skydda er information på ett tillräckligt sätt.

OM OSS
Linda Tengemark
Jurist
Linda Tengemark är utbildad jurist vid Lunds universitet. Med bakgrund i offentlig sektor har Linda stor förståelse för vikten av att ha kontroll över och att skydda sin information. Linda har under 2023 fördjupat sig i dataskyddslagstiftning genom Europeisk dataskyddsrätt vid Lunds universitet och är diplomerad dataskyddsstrateg genom DP Forum. Hon har även fördjupad kompetens inom  säkerhetsskydd, AI och juridiken samt konsumentjuridik och e-handel.  Linda ger er råd och stöd för att på bästa sätt skydda er mest värdefulla resurs, kund- och medarbetardata, och för att ni ska ha  ett kvalifcerat beslutsunderlag i era utvecklingsprocesser kring digitalisering. Linda åtar sig också uppdrag som dataskyddsombud och resurskonsult för de verksamheter som önskar mer kontinuerligt stöd.
Katarina Hillertz
Jurist
Katarina Hillertz, grundare av Hillertz juridik & dataskydd, är utbildad jurist från Lund och Uppsala Universitet med examen 2009. Efter notariemeritering vid förvaltningsrätten i Malmö har hon flerårig erfarenhet som jurist i offentlig sektor, så väl statliga myndigheter som kommun. Katarina är också diplomerad dataskyddsstrateg vid Institutet för informationsteknologi, diplomerad säkerhetssamordnare vid Företagsuniversitetet och utbildad inom projektledning via Wenell. Sedan 2016 har hon huvudsakligen ägnat sig åt dataskydd och därtill relaterade frågor. Därutöver har Katarina arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå samt med säkerhetsfrågor.

Katarina har i rollen som konsult stöttat verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor inom dataskydd- och informationshantering. Katarina åtar sig uppdrag som dataskyddsombud och  interimsjurist, och hjälper er att hantera era löpande dataskyddsfrågor.