Sök

Våra tjänster

Resurskonsult / Interimsjurist

Behov av en dataskyddsjurist eller dataskyddssamordnare på deltid, eller utökning tillfällig förstärknng av dataskyddsteamet? Ni kanske vet vad som behöver göras men hinner inte göra det själva? Vi är era extra händer i arbetet!

Dataskyddsombud / DPO

Vi är ert dataskyddsombud. Till en fast månadskostnad får ni tillgång till snabba råd, stöd i arbetet och återkommande kontroller av er regelefterlevnad. Uppdragets omfattning beror bland annat på antalet anställda, om ni hanterar känsliga personuppgifter och antalet verksamhetssystem. Kontakta oss för offert avseende er verksamhet.

Dataskyddsjuridik

Vi är ert stöd i löpande frågor om dataskydd. Vi hjälper er att tolka och tillämpa lagstiftningen i ert dagliga arbete. Exempelvis genom att bedöma om en behandling är laglig, se över om uppgifterna kan föras utanför EU på det sätt ni önskar och säkerställa att ni ställer rätt krav på era leverantörer genom att upprätta och granska biträdesavtal.

Konsekvensbedömningar/ DPIA

Vi hjälper er att kartlägga er process och bedöma om behandlingen av personuppgifter medför hög risk för de registrerades rättigheter och friheter, och i förekommande fall genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsincidenter

Se till att ha rutiner på plats för anmälan och hantering av personuppgiftsincidenter! Alla behöver veta vad som ska göras när tidsramen är så snäv att anmälan ska vara hos Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar!  Vi hjälper er att bedöma och hantera personuppgiftsincidenter.

Juridisk expertis i projekt

Vi hjälper er att hamna rätt från början och få dataskyddet på plats. Vi leder era projekt inom dataskydd eller deltar som juridisk expert.

Utbildningar

Ge era medarbetare förutsättningar att göra rätt. Utbildning och kunskap på konkret och relevant nivå är nödvändigt för att den dagliga hanteringen av data ska kunna leva upp till lagkraven när det exempelvis gäller lagringsminimering och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Workshops

Få ut det mesta av kunskaperna. Kombinera utbildning med workshops för konkret arbete med dataskyddsfrågor av dem som kan verksamheten bäst - era medarbetare. Vi ger er kunskap och hjälper er att omsätta kunskapen i konkret arbete som är relevant för just er organisation.

Dataskyddsbesiktning

Vi gör en genomlysning av er verksamhet och ger råd om åtgärder. Omfattningen av GDPR-besiktningen beror bland annat på antalet anställda, om ni hanterar känsliga personuppgifter och antalet verksamhetsystem. Kontakta oss så tar vi fram ett prisförslag för er verksamhet.